• +387 61 634594
 • info@eduit.ba
 • Braće Begić 19, 71000 Sarajevo

Šta je OVS-ES Ugovor?

Svaka odgojno-obrazovna institucija (škola, fakultet) ima mogućnost korištenja niz pogodnosti koje nudio kompanije Microsoft kroz OVS-ES (Open Value Subscription-Education Solutions) program kompanije Microsoft.

OVS-ES Microsoft program je trogodišnji zakup licenci (software-a) za sve računare u preduzećima koja raspolažu sa najmanje 5 računara.

Pošto po Nastavnom planu i programu za srednje škole koristimo najviše i najčešće Microsoft-ove proizvode, jedan od načina legalnog korištenja softvera kako u školi u kabinetu informatike, tako i učenici na svojim personalnim računarima u svojim kućama jeste DreamSpark Premium paket, koji će nam omogučiti korištenje oko 200 proizvoda kompanije Microsoft za sve učenike naše škole (operativni sistemi, alati za web dizajn, alati za razvoj baza podataka, alati za razvoj Windows Phone aplikacija, alati za, alati za razvoj Windows aplikacija).

Osim korištenja razvojih alata i operativnih sistema, jako je bitno omogućiti i lakšu komunikaciju između nastavnika međusobno, kao i nastavnika sa učenicima. Korištenjem Office 365 for Education plana, možemo olakšati komunikaciju, kao i razmjenu nastavnog sadržaja, domaćih zadataka i na taj način biti u koraku s vremenom u korištenju najmodernijeg softvera kompanije Microsoft.

Šta je Open Value Subscription – OVS?[1]

Program OVS je Microsoftov program licenciranja koji za razliku od drugih Microsoftovih programa količinskog licenciranja kompaniji omogućava pretplatu na najnovije verzije softvera. Tvrtka koja se odluči za OVS način licenciranja iznos pretplate plaća jednom godišnje. Pretplatom kompanija dobija pravo na standardizaciju Microsoftove platforme za desktop računare (Platforma za male kompanije ili profesionalna platforma). Kompanije koje se standardizuju na Microsoftovim platformama mogu uživati u pogodnostima koje im nudi OVS ugovor kao što je mogućnost centralizovanog planiranja troškova i plaćanja na godišnjem nivou.

Neke od pogodnosti OVS načina licenciranja za korisnika:

 • Lakše planiranje godišnjih troškova za softver
 • Jednostavno upravljanje softverskim licencama uz garanciju da su licence uvijek pravovaljane
 • Pravo na naručivanje drugih Microsoftovih proizvoda pomoću programa Open License
 • U cijenu je uključena određena telefonska podrška
 • Korištenje najnovijih verzija proizvoda uključenih u Microsoftovu platformu bez potrebe za dodatnim nabavama i plaćanjima
 • Pogodnosti Software Assurance programa

Kako se uključiti u program Open Value Subscription?

Svaka kompanija sa 5 ili više računara može ovu ponudu iskoristiti te je realizovati pomoću bilo kojeg Microsoftovog prodavača ovlaštenog za prodaju Microsoftovih proizvoda.

Koja prava licenciranja proizlaze iz tog programa?

OVS kupci imaju pravo na korištenje najnovijih verzija bilo kojeg OVS proizvoda na bilo kojem od svojih kvalifikovanih računara tokom trogodišnjeg razdoblja.

Koje platformske proizvode obuhvaća program OVS?

Platforma za male i srednje kompanije sastoji se od:

 • Microsoft Windows Professional Upgrade Version
 • Office Small Business
 • Microsoft Small Business Server CAL (Client Access Licence)

Profesionalna platforma sastoji se od:

 • Microsoft Windows Professional Upgrade Version
 • Office Professional Enterprise Edition
 • Microsoft Core CAL (Client Access Licence)

OVS korisnik može ove proizvode nabaviti pojedinačno ili može nabaviti cijelu OVS platformu odjednom. Krajnji korisnici koji odluče nabaviti OVS platformu dobit će najveću vrijednost iz svoje pretplate na softver putem:

 • dodatnog popusta na iznos godišnje pretplate
 • višeg nivoa usluge
 • dodatne uštede koja se ostvaruje sniženim ukupnim troškovima posjedovanja (TCO)

Osim platformskih proizvoda, putem OVS-a može se naručiti i čitava paleta dodatnih proizvoda, kao što su, na primjer, serverski proizvodi.

Šta je „Up-to-date“ popust?

Microsoft već registrovanim klijentima nudi poseban popust na cijenu OVS proizvoda tokom plaćanja početne pretplate za prvu godinu kako bi se vodilo računa o postojećoj instaliranoj bazi i ranijim kupovinama korisnika. Desktop računari kvalifikovani za Up-to-date popust obuhvaćaju sve računare uključene u prvu godinu koji su bili ranije legalno licencirani za korištenje zadnje ili predzadnje verzije proizvoda koju je kupac izabrao u OVS programu.

Dodatni OVS softver i cijene

Dodatni OVS softver možete naručiti u svako doba tokom važenja ovog ugovora predavanjem narudžbe za dodatni OVS softver svom prodavaču. Cijene dodatnog OVS softvera nisu fiksne za distributera vašeg prodavača i mogu varirati tokom važenja ovog ugovora.

Kako se broje računari za potrebe OVS ugovora?

OVS kupac će prebrojati sve kvalifkovane računare u kompanij. Kvalifikovani računari obuhvataju desktop računare, prijenosna računare, radne stanice i slične uređaje koje kompanija koristi (uključujući i podružnice), a koja udovoljavaju minimalnim uslovima neophodnim za pokretanje bilo kog Open Subscription proizvoda. Kvalifikovani računari ne obuhvataju računare označene kao serveri kao ni sisteme namijenjene ISKLJUČIVO izvršavanju poslovnih aplikacija.

Kako uključiti predstavništva svoje kompanije u ovaj program?

OVS kupac će svoju kompaniju definisati kao jedinstveni entitet ili kao jedinstveni entitet sa svojim pridruženim članovima. Predstavništvom se smatra kompanija koju posjeduje i kontroliše kupac ili se nalazi u zajedničkom vlasništvu. Ako kupac OVS platforme želi u ugovor uključiti svoja predstavništva, to može naznačiti pri sklapanju ugovora.

Kada ću moći koristiti softver prema OVS ugovoru?

OVS kupac će biti ovlašten za korištenje softvera nakon prijema pisma od Microsofta kojim se ugovor potvrđuje.

Gdje mogu nabaviti medije s kojih mogu instalirati softver na svoja računare?

Microsoft će svojim OVS kupcima poslati paket dobrodošlice za odabrane OVS proizvode. OVS kupac može proizvode odabrati na jednom ili dva jezika.

Uz to, svaki put kada se na tržištu pojavi nova verzija softvera, Microsoft će svojim kupcima automatski poslati tu verziju. Imajte na umu da se to ne odnosi na pakete nadopuna, softverske nadopune ili druge promjene na OVS proizvodima.

Šta se događa nakon isteka ugovora?

U trenutku isteka ugovora OVS kupac može obnoviti ugovor ili nabaviti trajne licence putem opcije otkupa. Ako kupac ne odabere ni jednu od ove dvije mogućnosti, njegova je obaveza izbrisati sav softver licenciran putem OVS ugovora.

Microsoft Open License

Microsoft® Open License je program količinskog licenciranja namijenjen poslovnim, državnim, dobrotvornim i akademskim ustanovama koje naruče najmanje 5 licenci. Nakon početne narudžbe kupci u okviru ovog programa uživaju u znatno povoljnijim cijenama za sve licence tijekom dvogodišnjeg trajanja njihova autorizacijskog broja.

Pogodnosti programa Microsoft Open License obuhvaćaju:

značajne popuste na maloprodajne cijene

mogućnost nabave najnovijih verzija Microsoftova softvera putem programa Software Assurance

mogućnost ponovne narudžbe barem jedne licence

lakše upravljanje licencama putem alata za njihovo elektroničko praćenje, tzv. eOpen.

Je li vaša kompanija spremna za program Software Assurance?

Software Assurance jednostavniji je način nabave najnovijih verzija Microsoftovih proizvoda koji zamjenjuje niz prethodnih licenci za nadogradnju. Aktualni kupci licence Open Licence raspolažu alatom eOpen koji im olakšava procjenu spremnosti za program Software Assurance (prije korištenja alata, novi korisnici morat će unijeti svoje licenčne podatke). Ovaj alat analizira status vaše licence Open Licence i pomaže vam pri odabiru ponuđenih mogućnosti u okviru programa Software Assurance. Dodatne informacije o programu Software Assurance zatražite od prodavača Microsoftovih proizvoda.

Odaberite program Open License koji vam najviše odgovara

Program Microsoft Open Licence nudi dva sjajna načina uštede na Microsoftovim proizvodima:

 • Open Value je dizajniran kako bi kompanijama omogućio jednostavnije upravljanje licencama, bolje upravljanje troškovima softvera, te veću kontrolu nad IT ulaganjima. Open Value uključuje Software Assurance, koji uz pravo na korištenje najnovijih verzija softvera uključenog u ugovor, tokom trajanja ugovora, nudi dodatne pogodnosti kao što su treninzi, planiranje implementacije, podrška za proizvode

Open Business kupcu omogućuje uštedu u odnosu na procijenjenu maloprodajnu cijenu ako pošalje početnu narudžbu za pet ili više licenci. S ovom opcijom kupci mogu kombinirati bilo koji paket Microsoftovih proizvoda da bi naručili najmanje pet licenci.

Open Volume može vam donijeti još veću uštedu ako vaša tvrtka napravi veću početnu narudžbu za jednu od grupa proizvoda (aplikacije, sistemi ili serveri).

eOpen

eOpen je online alat koji kupcu omogućuje elektronsko upravljanje narudžbama u okviru programa Open License (engl.). Pomoću alata eOpen kupac može dobiti elektronsku potvrdu narudžbenice te pregledati status i prethodne narudžbe za određene licence. Kupcu je omogućena personalizacija da bi pregled informacija prilagodio svojim potrebama.

Što je Microsoft Imagine?

Microsoft Imagine je jednostavan: svodi se na pružanje Microsoftovih profesionalnih razvojnih i dizajnerskih alata studentima, bez naknade, kako bi mogli slijediti svoje snove i omogućiti sljedeći veliki napredak u tehnologiji ili kako bi izgradili čvrste temelje za svoju profesionalnu karijeru. MS Imagine vam daje priliku da razvijate softver, web i mobilne aplikacije, igre, kao i grafike svjetske kvalitete. Microsoft smatra da studenti mogu napraviti nevjerojatne stvari kada imaju prave alate. I Microsoft je pokrenut u vrijeme kada su njegovi osnivači bili studenti tako da iz iskustva zna da je sve moguće. Upravo zbog toga suradnja sa obrazovnim institucijama, udrugama i drugim zajednicama ima za cilj omogućiti MS Imagine dostupnim širom svijeta kako bi došao do svakog pojedinca što je prije moguće.[2]

Šta je Microsoft Imagine Premium?

Razvijanje naprednih softverskih aplikacija može potrajati godinama, skupa investicija koja se u konačnici vidi u kupoprodajnoj cijeni. Microsoft ove napredne i poželjne programske pakete čini lako dostupnim studentima i profesorima uz malu godišnju pretplatu, daleko ispod maloprodajne cijene bilo kojeg od pojedinačnih paketa softvera. Uz godišnju pretplatu dobije se i pristup besplatnom online portalu putem e-akademije koji studentima i profesorima pruža jednostavan i brz pristup ostalim edukacijskim materijalima čime se rasterećuje obrazovna institucija koja ne mora trošiti vlastite resurse kako bi sve ranije navedeno učinila dostupnim.

[1] http://www.microsoft.com/bih/licensing/programs/ovs/default.mspx#E2 (15.12.2014.)

[2] https://www.scribd.com/doc/80632030/Microsoft-DreamSpark-priru%C4%8Dnik-vodi%C4%8D (20.12.2014.)