• +387 61 634594
  • info@eduit.ba
  • Braće Begić 19, 71000 Sarajevo

O nama

Udruženje nastavnika i profesora informatike osnovano je u oktobru 2011. godine na inicijativu profesora i nastavnika informatike u Kantonu Sarajevo kao udruženje građana koje povezuju interesi struke.

Udruženje je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vrijeme radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti računarskih nauka, njihovih primjena u nastavi i popularizaciji ovih nauka. Sjedište Udruženja je u Sarajevu.

Puni naziv udruženja je: EDUIT-Udruženje nastavnika i profesora informatike.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:

 razvijanje svijesti o značaju informatizacije, obrazovanja i informiranja i njihove uloge u građanskom društvu,

 promovirati i provoditi temeljna, primjenjiva i razvojna istraživanja u oblasti IKT-a,

 izrada i ažuriranje baza podataka za potrebe obrazovnog i istraživačkog rada u sferi obrazovno-pedagoškog rada i informiranja ali i drugih oblasti,

 poticanje obrazovnog i istraživačkog rada,

 izdavanje publikacija, te proizvodnja digitalnog materijala u oblasti razvoja i propagiranje IKT-a u obrazovanju te vlastitog rada i dostignuća u tim segmentima,

 organizacija naučnih i stručnih skupova te radionica u oblasti obrazovanja,

 izrada elaborata i projekata iz naprijed navedenih oblasti;

 promocija informacione pismenosti kroz diskusije, konferencije, kongrese i seminare i radionice za nastavni kadar, roditelje i učenike,

 pružanje neposredne i posredne pomoći građanima u prihvatanju IKT-a

 uspostavljanje saradnje s organizacijama, asocijacijama, institucijama i udruženjima koja imaju slične programske ciljeve,

 Provođenje i svih drugih aktivnosti koje bude nametala tekuća praksa.