• +387 61 634594
  • info@eduit.ba
  • Braće Begić 19, 71000 Sarajevo

Najava početka realizacije projekata u saradnji sa Općinom Centar

 

 

S ponosom najavljujemo realizaciju iznimno važnog projekta u JU OŠ „ŠIP“ koji će unaprijediti digitalne vještine učenika IX razreda i njihovih roditelja. Ovaj projekt predstavlja ključnu inicijativu u cilju osiguranja bolje budućnosti za naše mlade generacije i osposobljavanja naših građana za sve izazove digitalnog doba. Cilj projekta “Unaprijeđenje digitalnih vještina” je omogućiti učenicima IX razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima sticanje potrebnih digitalnih kompetencija koje su od suštinskog značaja u današnjem svijetu. Kroz ovaj projekt želimo potaknuti učenike da postanu samostalni i sigurni korisnici digitalnih tehnologija te podržati roditelje u razumijevanju i praćenju digitalnog svijeta svoje djece.

Aktivnosti projekta:

Edukacijske radionice za učenike: Organizirat ćemo niz radionica za učenike IX razreda kako bismo im pružili osnovna znanja o digitalnoj sigurnosti, upotrebi interneta i digitalnim alatima za učenje.

Predavanja i radionice za roditelje: Roditelji su ključni u podržavanju i usmjeravanju svoje djece u digitalnom svijetu. Stoga ćemo organizirati seriju radionica za roditelje kako bismo ih informirali o online sigurnosti, praćenju dječjih aktivnosti na internetu i komunikaciji s djecom o digitalnom svijetu.

Online resursi: Razviti ćemo online komunikaciju s resursima, smjernicama i alatima koji će biti dostupni učenicima i roditeljima kako bi im olakšali pristup korisnim informacijama i materijalima za unaprijeđenje digitalnih vještina.

Mentorstvo i podrška: Osigurat ćemo sistem mentorske podrške i organizovati mini takmičenja (takmičenja iz društvenih igara i takmičenja iz općeg znanja o digitalnoj pismenosti, digitalnom marketingu, cyber bullingu, društvenim mrežama) kako bi doprinijeli stvaranju sigurnijeg i produktivnijeg digitalnog okruženja za našu zajednicu.

Ostanite u toku s našim projektom “Unaprijeđenje digitalnih vještina” čija realizacija počinje u četvrtak 12.10.2023.godine serijom edukacija i radionica za učenike naše škole. Pozivamo vas da se aktivno uključite i zajedno doprinesemo jačanju digitalnih kompetencija naše zajednice.

Zajedno gradimo digitalnu budućnost!