• +387 61 634594
  • info@eduit.ba
  • Braće Begić 19, 71000 Sarajevo
Office365

Office365 – Dodavanje novog korisnika

Dodavanje novog korisnika u Office365

Prvo je potrebno da otvorimo stranicu office.com, nakon čega ćemo kliknuti na link Prijava.

Upisat ćemo svoje korisničke podatke i izvršiti prijavu klikom na link Sign In, kao što je prikazano na slici ispod.

Nakon uspješne prijave, pojavit će nam se početni prozor Office365 sa izbornikom mrežnih aplikacija. Da bi dodali novog korisnika, potrebno je da imamo administratorske privilegije, kako bi imali pristup Administrator sekciji. Osoba koja je izvršila registraciju i samo postavljanje Office365 za obrazovne ustanove je ujedno i globalni administrator, koji kada kreira nove korisnike određuje i njihove privilegije.

Admin sekcija

Klikom na Administrator, otvorit će nam se polazni prozor administrator sekcije, kao što je i prikazano na slici ispod.

Za dodavanje ili uređivanje već postojećih korisnika, koristit ćemo sekciju Korisnici koja se nalazi u lijevom gornjem dijelu početnog prozora Administrator.

Dodavanje novog korisnika i dodjela licenci

Potrebno je popuniti prazna polja kada želimo dodati novog korisnika. Prvo upišemo ime i prezime (puno ime i prezime) i možemo koristiti znakove č, ć, ž, š, đ.

Kada postavimo kursor miša na mjesto Zaslonsko ime, automatski će biti napisano ime i prezime koje smo upisali u polja iznad.

Za korisničko ime potrebno je da napišete jedinstveno korisničko ime u svojoj školi ili organizaciji. Najbolje je da prvo definišete kako će izgledati e-mail adrese.

Evo nekoliko primjera da korisnika: Damir (Sanin) Demić:

damir.demic@ks.eduit.ba

d.demo@ks.eduit.ba

damir.d@ks.eduit.ba

damir.s.demic@ks.eduit.ba

Nakon upisanih podataka za ime, prezime, zaslonsko ime, potrebno je dodijeliti i licencu. Da bi dodijelili određenu licencu, potrebno je da istu licencu prethodno kupite (besplatnu za $0 ili neku iz kataloga koja se plaća). Kada je u pitanju obrazovanje, sve obrazovne ustanove imaju pravo na besplatne licence za nastavnike i učenike koje sadrže besplatne mrežne aplikacije. U ovom slučaju, mi ćemo odabrati jednu licencu za Office 365 education za nastavničko osoblje, a lozinka će biti generirana automatski, a u dijelu Uloge, označeno je da će automatski biti dodijeljena uloga Korisnik (bez administratorskog  pristupa).

Novi korisnik je dodan. Ukoliko želimo dodati još korisnika, možemo u dnu prozora odabrati Dodaj još jednog korisnika ili jednostavno kliknemo na Pošaljite poruku e-pošte i zatvorite.

Ukoliko je uključena opcija Pošalji lozinku e-poštom, administrator koji je dodao korisnika će dobiti obavijest o kreiranju novog korisnika, kao i pristupnu lozinku, a ukoliko ne želimo da dobijemo obavijest o kreiranju novog korisnika, dovoljno je da samo isključimo opciju i kliknemo na gumb Zatvori.

Podatke o prijavi je potrebno dostaviti korisniku, a pošto je lozinka automatski generirana i zbog sigurnosti, korisnik će svoju lozinku promijeniti odmah prilikom prve prijave.

Ukoliko korisnik zaboravi svoju lozinku, može izvršiti ponovno postavljanje lozinke putem broja mobilnog telefona, zamjenske e-mail adrese ili jednostavno se obratiti administratoru.

NAPOMENA:

Za kreiranje učeničkog naloga, potrebno je uraditi sve isto, samo u dijelu Licence, odabrati Office365 education za učenike i studente.