• +387 61 634594
  • info@eduit.ba
  • Braće Begić 19, 71000 Sarajevo

Propozicije takmičenja za srednje škole 2017

KANTONALNO TAKMIČENJE IZ INFORMATIKE ZA

UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

Općinsko takmičenje iz Informatike za učenike srednjih škola Kantona Sarajevo ne postoji. Prvi nivo takmičenja je Kantonalno takmičenje.

Propozicije TAKMIČENJA

Aktiv nastavnika i profesora Informatike šalje poziv za takmičenje svim srednjim školama u Kantonu Sarajevo koje u Nastavnom planu i programu imaju predmet Informatika. Zainteresovane škole šalju prijavu takmičara i to od 1 do maksimalno 2 takmičara. Škole koje su na prethodnom Kantonalnom takmičenju iz Informatike za učenike srednjih škola u ekipnom plasmanu bile među prve tri ekipe, imaju pravo da pošalju veći broj takmičara i to: trećeplasirana ekipa ima pravo da pošalje do 3 takmičara, drugoplasirana do 4 a prvoplasirana do 5 takmičara. Okupljanje je u 8:15 ispred ustanove domaćina. Učenici treba da dođu u pratnji nastavnika-mentora. U 8:30 je otvaranje takmičenja i takmičari će još jednom biti upoznati s propozicijama takmičenja. Nakon toga se komisija povlači u drugu prostoriju i neće imati kontakte s takmičarima sve do reklamacija i uvida u radove.

Takmičenje je pojedinačno tj. svaki član ekipe rješava takmičarske zadatke samostalno, a ekipni plasman se računa na osnovu zbira bodova dva najbolje plasirana člana ekipe. Tri prvoplasirana člana predstavljaju Kanton Sarajevo na Državnom takmičenju iz Informatike za učenike srednjih škola (takmičenje ne postoji na federalnom nivou).

Takmičari treba da izvuku šifre pod kojima će se dalje odvijati takmičenje. Spisak takmičara s pripadajućim šiframa će biti pohranjen u kovertu koja će biti predata stručnoj komisiji tek nakon što su pregledani i bodovani svi zadaci.

Učenici će takmičarske zadatke raditi od 09:00 do 11:00 sati. Dozvoljeni programski jezici na takmičenju su Pascal i C/C++. Takmičari dobijaju odštampane setove zadataka. Eventualna pitanja se zapisuju i prosljeđuju komisiji. Pitanja se mogu postavljati u toku prvih 30 minuta takmičenja, od početka takmičenja. Komisija pismenim putem odgovara na pitanja a dežurni profesor čita pitanja i odgovor svim takmičarima. Tokom takmičenja je zabranjena upotreba mobitela i drugih elektronskih uređaja. Također je zabranjena upotreba USB stick-ova, CD-ova i bilo kakvih medija za prenos podataka. Dežurni profesor je dužan da evidentira vrijeme završetka za svakog takmičara.

Nakon završetka takmičenja komisija pristupa pregledanju zadataka. Bodovanje se vrši pokretanjem programa i provjerom da li program daje korektne rezultate za specifične ulazne podatke. Preliminarni rezultati se mogu pratiti online. U slučaju da dva takmičara imaju isti broj bodova plasman se utvrđuje na osnovu vremena završetka.

Kod ekipnog poretka u slučaju da dvije ekipe imaju jednak broj bodova, prednost ima ekipa s bolje plasiranim takmičarem.

Program takmičenja

08:15-08:30      Okupljanje ekipa

08:30-09:00      Otvaranje takmičenja, prezentacija domaćina i izvlačenje takmičarskih šifri

09:00-11:00      Pojedinačno takmičenje

09:00-11:00      Preliminarni online rezultati takmičenja

12:00-13:30      Ručak

13:30-13:45      Utvrđivanje preliminarnih rezultata takmičenja

13:45-14:30     Uvid u zadatke i eventualne reklamacije

14:45-15:15      Proglašenje pobjednika