• +387 61 634594
  • info@eduit.ba
  • Braće Begić 19, 71000 Sarajevo

Propozicije i satnica takmičenja za osnovne škole 2017

 

Kantonalno takmičenje iz Informatike za učenike osnovnih škola Kantona Sarajevo

 

Propozicije TAKMIČENJA

Prvoplasirani takmičari iz svake općine se direktno plasiraju na kantonalno takmičenje – ukupno dvadesetičetiri (24) takmičara. U zavisnosti od rezultata sa općinskog takmičenja (broja osvojenih bodova),  sastavlja se dodatna lista učesnika kantonalnog takmičenja. Do 8 najbolje plasiranih takmičarskih ekipa sa općinskog takmičenja (druga i treća mjesta) će učestvovati na kantonalnom takmičenju. Ukupan broj takmičara koji učestvuju na Kantonalnom takmičenju je do 50.

Okupljanje je u 8:15 ispred ustanove domaćina. Učenici treba da dođu u pratnji nastavnika-mentora. U 8:30 je otvaranje takmičenja i takmičari će još jednom biti upoznati s propozicijama takmičenja. Nakon toga se komisija povlači u drugu prostoriju i neće imati kontakte s takmičarima sve do reklamacija i uvida u radove.

Zadatke za Kantonalno takmičenje priprema ista komisija koja će ocjenjivati zadatke, a koju odredi Aktiv nastavnika i profesora Informatike. Zadaci za takmičenje se štampaju isti dan kada je takmičenje, a štampanje treba obezbijediti domaćin takmičenja. Komisija koja je izradila zadatke dužna je iste čuvati u strogoj tajnosti i da isti ne smiju biti nikome dostupni prije samog takmičenja.

Takmičenje je pojedinačno tj. svaki takmičar rješava takmičarske zadatke samostalno. Tri prvoplasirana takmičara predstavljaju Kanton Sarajevo na Državnom takmičenju iz Informatike za učenike osnovnih škola (takmičenje ne postoji na federalnom nivou).

Takmičari treba da izvuku šifre pod kojima će se dalje odvijati takmičenje. Spisak takmičara s pripadajućim šiframa će biti pohranjen u kovertu koja će biti predata ocjenjivačkoj komisiji tek nakon što su objavljeni preliminarni rezultati i izvršene reklamacije.

Učenici će takmičarske zadatke raditi od 09:00 do 11:00 sati. Dozvoljeni programski jezici na takmičenju su: Basic, Pascal i C/C++. Takmičari dobijaju odštampane setove zadataka. Eventualna pitanja se zapisuju i proslijeđuju komisiji. Pitanja se mogu postavljati u toku prvih 30 minuta od početka takmičenja. Komisija pismenim putem odgovara na pitanja a dežurni profesor čita pitanja i odgovor svim takmičarima. Tokom takmičenja je zabranjena upotreba mobitela i drugih elektronskih uređaja. Također je zabranjena upotreba USB stick-ova, CD-ova i bilo kakvih medija za prenos podataka. Dežurni profesor je dužan da evidentira vrijeme završetka za svakog takmičara.

Nakon završetka takmičenja komisija pristupa pregledanju zadataka. Bodovanje se vrši pokretanjem programa i provjerom da li program daje korektne rezultate za specifične ulazne podatke. Preliminarni rezultati se mogu pratiti online. U slučaju da dva takmičara imaju isti broj bodova plasman se utvrđuje na osnovu vremena završetka.

Po završetku takmičenja, Komisija za ocjenjivanje utvrđuje preliminarne rezultate, nakon čega takmičari imaju pravo uvida u zadatke. Takmičarima i nastavnicima/mentorima nije dozvoljen uvid u zadatke drugih ekipa.

Program takmičenja

 

08:15-08:30      Okupljanje ekipa

08:30-09:00      Otvaranje takmičenja, prezentacija domaćina i izvlačenje takmičarskih šifri

09:00-11:00      Pojedinačno takmičenje

09:00-11:00      Preliminarni online rezultati takmičenja

12:00-13:30      Ručak

13:30-13:45      Utvrđivanje preliminarnih rezultata takmičenja

13:45-14:30     Uvid u zadatke i eventualne reklamacije

14:45-15:15      Proglašenje pobjednika