Kreativna web radionica

U sklopu ovogodišnjeg obilježavanja Sata kodiranja u BiH, Centar za promociju civilnog društva u saradnji sa dm drogerie markt d.o.o., organizuje po prvi put specijalnu radionicu za mlade IT ljubitelje i talente na kojoj će polaznici naučiti osnove web dizajna i praktično isprobati svoje vještine radeći na pravom web projektu. Polaznici edukacije radit će na dizajniranju, programiranju i testiranju weba, te će se upoznati sa WordPress platformom za izradu web stranica, što će u konačnici rezultirati pravom web stranicom koja će biti izrađena za vrijeme 30-satne edukacije.

Šestodnevna edukacija sastoji se iz dva dijela (teorijski i praktični). Teorijski dio zasnovan je na upoznavanju i savladavanju osnovnih pojmova vezanih za web dizajn, nove tehnologije i WordPress platformu, dok je praktični dio zasnovan na izradi WordPress web stranice. Polaznici će naučiti dizajnirati, kreirati, testirati i objaviti WordPress web stranicu.

Za učešće na edukaciji nije potrebno programersko predznanje, ali je neophodno poznavanje rada na računaru.

Koncept edukacije o programiranju i izradi web stranica prilagođen je za djecu osnovnog i srednjoškolskog uzrasta.

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika sa osnovama web dizajna i praktičan rad na izradi WordPress web stranice. Poslije završene edukacije, svi polaznici će biti osposobljeni da samostalno dizajniraju i naprave web stranicu koristeći WordPress CMS.

Edukacija traje 6 dana po 4-6 sati (ukupno 30 sati).

Termini edukacije:
4.1.2017. godine – od 14:00 do 19:00 sati
5.1.2017. godine – od 14:00 do 19:00 sati
9.1.2017. godine – od 10:00 do 16:00 sati
10.1.2017. godine – od 10:00 do 16:00 sati
11.1.2017. godine – od 14:00 do 19:00 sati
12.1.2017. godine – od 10:00 do 13:00 sati

Napomena za polaznike: Radi instalacije originalnih i licenciranih programa i radnog materijala, ali i efikasnijeg učenja, preporučuje se obezbijediti vlastiti laptop i miš. Resursni centar SMART je u mogućnosti obezbijediti samo određen broj laptopa za rad.

Prijava i odabir učesnika: Na ovu edukaciju mogu se prijaviti učenici starijih razreda osnovne škole, te učenici srednjih škola. Učenik se može samostalno prijaviti, ali se također ohrabruju i nastavnici/profesori da prijave učenike, te roditelji da prijave svoju djecu. Svaki nastavnik može prijaviti max. 3 učenika.

Broj mjesta je ograničen. Pri odabiru kandidata selekcija će se vršiti na osnovu:

  • Datuma prispjele prijave;
  • Procjene motivacije i intresa učenika;
  • Školskog uspjeha iz informatike;

Po isteku roka za prijavu će svi aplikanti biti informisani o statusu prijave. Pri odabiru kandidata vodit će se računa o jednakoj zastupljenosti oba spola. Rok za prijavu: 3. januar 2017.

Mjesto održavanja: Prostorije Resursnog centra SMART u ulici Gradačačka bb, Sarajevo (odmah pored Malezijskog mosta). Organizor edukacije ne snosi putne troškove ili troškove smještaja.

Napomena za nastavnike: Ukoliko prijavljujete više učenika potrebno je da za svakog popunite posebnu prijavu.

IZVOR:  http://civilnodrustvo.ba/resursni-centar/edukacije/djeca-i-mladi/kreativna-web-radionica/