Reforme u obrazovanju

 

Obavještenje za javnost – reforme u obrazovanju

Nastavnici razredne nastave (učitelji/ice) Kantona Sarajevo u saradnji sa profesorima informatike započeli su edukaciju za izvođenje nastave informatike u prvom razredu osnovne škole sa početkom u 09 sati u Srednjoj elektrotehničkoj školi.

Edukacijom je predviđeno unapređenje kompetencija nastavnika razredne nastave za izvođenje nastave za predmet informatika u prvom razredu osnovne škole. Predviđeno je da se održi IV modula tipa radionica uz praktične primjere. Edukaciji prisustvuje 50 nastavnika, a ukupan broj koji će proći obuku je 174 učitelja/ice.

Cilj ove reforme je da odgojimo i obrazujemo naše učenike – buduće generacije za moderno doba i civilizacijske izazove.

Izjavili su profesori informatike i nastavnici/profesori razredne nastave

 

20160823_091921

20160823_091927

20160823_091938

20160823_091909