DVD sa materijalima za takmičenje

Ideja organizatora takmičenja je bila da se okruženje koje će biti korišteno na svim računarima na Kantonalnom takmičenju za srednje i osnovne škole što više približi takmičarima. Na taj način bi se trebale izbjeći poteškoće koje nastaju kada se takmičari na mjestu takmičenja susretnu sa okruženjem koje odstupa od onog kakvo su koristili tokom priprema. Radi toga je pripremljen DVD sa okruženjem identičnim onom koje će biti raspoloživo na svim takmičarskim računarima.

DVD sadrži dva dijela, koji su dostupni ovisno o načinu korištenja:

  • Ukoliko se DVD ubaci u PC prije pokretanja računara, biće učitan operativni sistem Linux (Ubuntu distribucija), sa takmičarskim okruženjem koje će biti korišteno na Kantonalnom takmičenju za srednje i osnovne škole. Ovako pokrenuti operativni sistem se može koristiti bez instaliranja, a moguće ga je i instalirati na računar. Načini instaliranja operativnog sistema će biti pojašnjeni posebnim uputstvom.
  • Ukoliko se DVD ubaci u PC nakon pokretanja operativnog sistema Windows, potrebno je bilo kojim browser-om otvoriti fajl index.html. Ovaj fajl pojašnjava koje se aplikacije nalaze na DVD-ju, i moguće ih je instalirati klikom na odgovarajući link.

ISO image DVD-ja se može preuzeti ovdje.
Nakon preuzimanja je potrebno pomoću ovoga image-a kreirati DVD. Za ovo se može koristiti neki od rasprostranjenih programa za izradu CD i DVD (npr. Nero). Postupak će biti pojašnjen posebnim uputstvom, za one koji ovaj postupak nisu prije samostalno provodili.

Razvojni alati

Na Kantonalnom takmičenju iz Informatike za srednje škole će biti korišteni sljedeći alati:

Na takmičenju 2014. godine neće biti moguće korištenje C++ dijalekta C++11 (poznatog i kao C++0x). Na Kantonalnom takmičenju iz Informatike za osnovne škole će pored navedenih alata i programskih jezika biti dozvoljeno i korištenje programskog jezika BASIC, a na raspolaganju je okruženje QB64.