Propozicije takmičenja za srednje škole 2017

28 mar

KANTONALNO TAKMIČENJE IZ INFORMATIKE ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO Općinsko takmičenje iz Informatike za učenike srednjih škola Kantona Sarajevo ne postoji. Prvi nivo takmičenja je Kantonalno takmičenje. Propozicije TAKMIČENJA Aktiv nastavnika i profesora Informatike šalje poziv za takmičenje svim … Read More »

Pravila Kantonalnog takmičenja za srednju školu 2016

25 apr

  PRAVILA KANTONALNOG TAKMIČENJA IZ INFORMATIKE za učenike srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo 2016. godina   Svi zadaci na Kantonalnom takmičenjimu iz informatike isključivo su programerski zadaci i težište je na dizajniranju ispravnog i (vremenski i memorijski) efikasnog algoritma. … Read More »

DVD sa materijalima za takmičenje

12 apr

Ideja organizatora takmičenja je bila da se okruženje koje će biti korišteno na svim računarima na Kantonalnom takmičenju za srednje i osnovne škole što više približi takmičarima. Na taj način bi se trebale izbjeći poteškoće koje nastaju kada se takmičari … Read More »